Iskolánk története

A Szász Márton Általános Iskola, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását végző általános iskolája, mely gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő közoktatási intézmény.

Iskolánk története:

Az iskola 1983. augusztus 15-e óta működött önálló intézményként Tapolca-Diszelben.
Alapítója a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága volt, majd fenntartója, felügyeleti szerve Tapolca Város Önkormányzata.

A korábbi Kisegítő Általános Iskola tanulói létszáma és feladata az évek során folyamatosan bővült.

Az 1997/98-as tanévtől az iskola speciális szakiskolát, az 1998/99-es tanévtől pedig 9-10. évfolyamot, valamint erre épülő 11-12. évfolyami szakképzést indított, melynek keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákat sajátíthattak el a tanulók. Az intézmény elnevezése Szász Márton Általános és Szakiskola lett.

Időközben a település területén elhelyezkedő Művelődési Házat felújították, és hozzácsatolták az iskolához. 2002-től Szász Márton Általános Művelődési Központként működött az intézmény, amely már kulturális tevékenységeket is ellátott. A közművelődési szolgáltatás fő eleme volt, hogy a vonzáskörzetben élők kulturális rendezvényekkel való kiszolgálása megtörténjen.

2004. évben további bővülés következett be, miszerint az Általános Művelődési Központ Tapolca városára kiterjedő közművelődési feladatot látott el.

2004. szeptember 1-jével intézményünk a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartása alá került, tevékenységünk a közművelődési feladatokkal csökkent, így az iskola 2007/2008-as tanévtől Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola néven működött tovább.

A 2008/2009-es tanévet szakképzésünk átformálásával, megújításával Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény elnevezés alatt kezdtük meg, és a Balaton-Felvidék – Somló Szakképzés-Szervezési Társulás tagjaként folytattuk tevékenységünket. A Fogyatékos Személyek Közalapítvány által kiírt „Dobbantó” pályázat révén a szakiskolában előkészítő 9. osztály indult. A szakiskola áttért a moduláris szakképzésre, s új szakmák oktatását (pék-cukrász, irodai asszisztens, ápolási asszisztens, erdészeti szakmunkás, kertész) is megkezdte.

2011 szeptemberétől az EGYMI révén új feladat ellátása került be az Alapító Okiratba. Intézményünk gyógypedagógusai látták el Tapolca és környéke súlyosan, halmozottan
fogyatékos tanulóinak fejlesztő felkészítését felkérés alapján heti 8 órában. Az autista és középsúlyos csoportok új feladat-ellátási helyre a Köztársaság tér 6. szám alá költöztek.

2012. január 1-jétől a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ, majd 2013. április 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprém Megyeközponti Tankerület irányítása alá, s ezáltal állami fenntartású intézménnyé váltunk. Áttértünk a 3 éves szakképzésre, és megkezdtük a HÍD II. programban a 6 osztályos végzettséggel rendelkező tanulók képzését. A TÁMOP 3.3.9.B/12 pályázati konstrukció keretében elindítottuk esti tagozaton a felnőttoktatást 3 rész-szakképesítés oktatásával.

2012. augusztus 1-jétől feladataink változásával együtt az intézmény neve ismét változott. Gyógypedagógiai módszertani feladatok kikerültek, helyettük készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés került a Szakmai program iskolánkra vonatkozó feladatai közé. Szeptembertől pedig megkezdtük az általános iskolai felnőttoktatást levelező tagozaton.

2015. július 1-jétől a 20/2015. Korm. rendelet értelmében az intézmény szakképzést folytató része a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásából a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került és a Veszprémi Szakképzési Centrumba integrálódott.

Ennek következtében iskolánk, Szász Márton Általános Iskola néven, Tapolca, Iskola utca 5. székhellyel működik.