EFOP 3.2.6. „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben”

Az EFOP 3.2.6. „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben”

A projekt kiemelt célja:
A köznevelési intézmények művészetpedagógiai módszertani megújítása és művészeti eszköztárának bővítése, a méltányos és minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a köznevelés eredményességének, hatékonyságának erősítése érdekében.

2019/20-as tanévben 4 hónapon keresztül az intézmény vállalja a megvalósítást a tananyagegységhez kapcsolódóan.
A projekt keretében, a Magyar Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként, a partner egyetem által biztosított tananyagok és módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk által kiválasztott szakmai programok tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően felhasználjuk, alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú vagy az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.”