EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása”

A projekt célja, azon gyermekek számára aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltésének és készségfejlesztő tevékenységek biztosítása, akik számára nehézséggel jár a tanítási szünetekben ezen lehetőségek biztosítása, illetve elhelyezésük és felügyeletük a család számára.