Szász „Makk”Marci az egészség- és környezetvédelemért

TÁMOP-3.1.4.C-14 projekt

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem
Projekt bemutatása

TÁMOP-3.1.4.C-14 projekt keretében az általános iskola székhelyén és telephelyén környezeti nevelést, környezettudatos magatartást valamint a diákok egészséges életmódra nevelését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása történik.

A rendszeres testmozgáson felül a diákok kipróbálhatnak új sportágakat, lovagolhatnak illetve terápiás lovagláson vehetnek részt. Egy hetes erdei iskolai táborozásra is sor kerül, valamint 2 alkalommal napközis tábort szervezünk, melynek keretei között Tapolcát és környékét ismerhetik és térképezhetik fel a diákok gyalogos és kerékpártúrák alkalmával. Komplex közlekedési ismereteket nyújtó illetve elsősegélynyújtás képzésben is részesülnek a tanulók.

A pedagógusok a projekt révén környezeti nevelés, konfliktus- és iskolai agressziókezelési valamint lelki egészség fejlődését szolgáló pedagógiai módszertani továbbképzésen vehetnek részt.

A projekt során iskolai agresszió- és konfliktuskezelési programot dolgozunk ki, melyben pszichológus segítségét vesszük igénybe.

A programok megvalósítása érdekében sport és demonstrációs eszközöket vásárolunk, melyeket a délutáni sportfoglalkozások alkalmával is használni fognak a diákok.

A program 2015. május 01. és 2015. október 31. között valósul meg.